تماس بگیرید
اعطای مدرک معتبر آرایشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای

اعطای مدرک معتبر آرایشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای

  • 1397/10/9
  • 6180 نفر
اعطای مدرک رسمی آرایشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

اعطای مدرک رسمی آرایشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای کشور.زیر نظر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی